Insolvenční právo upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka tak, aby došlo k co nejvyššímu uspokojení věřitelů. Uspokojení věřitelů nastává některým ze způsobů řešení úpadku, tj. konkurzem, reorganizací či oddlužením dlužníka.

Máte více věřitelů a nejste schopni plnit splatné peněžité závazky vůči nim?

Chcete vyhlásit osobní bankrot?

Jste jednatelem společnosti a máte informace o předlužení vaší společnosti?

Chcete se jako věřitel přihlásit se svou pohledávkou do insolvenčního řízení?

Nezaplatil vám zaměstnavatel mzdu a následně upadl do insolvence?

Byl za majetek dlužníka označen váš majetek a chcete se tomu bránit?

Součástí našeho týmu je také insolvenční správce. To zajišťuje všem právníkům kanceláře velké zkušenosti s insolvenčním právem a vám záruku kvalitních právních služeb v této oblasti.

Dostali-li jste se do situace, kdy nejste schopni plnit své závazky, případně máte na sebe nařízené exekuce několika věřitelů, můžete využít našich služeb a pokusit se na sebe podat insolvenční návrh. Získáte tím možnost se ze svízelné situace dostat ven.

Jste-li statutárním orgánem společnosti, patří mezi vaše povinnosti i povinnost podat na společnost insolvenční návrh, jestliže se dozvíte o úpadku nebo hrozícím úpadku společnosti. Jinak vám může hrozit vydání prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce, vyloučení z výkonu funkce na dobu 3 let, osobní ručení za závazky společnosti a další sankce.

Když s vámi dlužník nespolupracuje, okolnosti nasvědčují tomu, že hodlá upřednostnit jiné věřitele, nebo převádět majetek, je vhodné se obrátit před podáním insolvenčního návrhu na odbornou pomoc. V případě totiž, že insolvenční návrh sepíšete nesprávně a soud vámi napsanému návrhu nevyhoví, vystavujete se riziku dlužníkovy žaloby na náhradu škody a jiné újmy.

Byl-li do majetkové podstaty zahrnut váš majetek, který tedy nepatřil dlužníku, máte možnost se tomu bránit vylučovací žalobou. Naši právníci vám pomohou s jejím podáním a zastoupí vás před insolvenčním soudem.