Občanské právo upravuje především vzájemná práva a povinnosti osob v soukromoprávní oblasti. Soukromé právo chrání důstojnost, svobodu a další přirozená práva člověka.

Potřebujete připravit nebo zkontrolovat smlouvu?

Prodáváte dům, byt či družstevní byt, potřebujete uložit kupní cenu do úschovy?

Máte v úmyslu se rozvést a provést vypořádání společného majetku?

Potřebujete nastavit nebo upravit setkávání s dětmi, příp. výši výživného?

Dotkl se někdo neoprávněně vaší cti nebo soukromí?

Žaluje vás někdo, nebo naopak vy se potřebujete domoci svého nároku u soudu?

Naše kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou většiny typů smluvní dokumentace, případně jsme schopni Vám zkontrolovat smlouvu, kterou Vám předložila druhá smluvní strana.

Naši právníci pro Vás provedou převod vaší nemovitosti nebo členského podílu v družstvu a související agendu, tj. vznik, změnu a zánik věcných břemen, sepisování specifických smluv o nemovitostech či použití nemovitostí jako zástavu.

Máme dlouhodobou praxi v oblasti rodinného práva, a to i rozvodů manželství uzavřených v cizině nebo s cizincem, zúžení a vypořádání společného jmění manželů, úpravy výchovy, výživy a styku s nezletilými, osvojení nezletilé či zletilé osoby.

Braňte se, jestliže někdo neoprávněné zasáhl do vašeho soukromí, rodinného života nebo zneužil vašeho jména. Naše kancelář vám pomůže takový zásah odstranit a žádat přiměřené zadostiučinění.

Naše klienty rovněž zastupujeme před soudy a rozhodčími orgány, státními orgány a veřejnými institucemi obecně.