Obchodní právo upravuje postavení podnikatelů, vztahy, do nichž vstupují, a mimo jiné stanovuje pravidla pro vznik, změnu, fungování a zánik obchodních společností. Směnečné právo stanovuje pravidla pro používání směnek jako zajišťovacího institutu, jehož velkou výhodou je směnečná přísnost, která ze směnky vyplývá.

Potřebujete připravit nebo zkontrolovat obchodní smlouvu či směnku?

Potřebujete zpracovat obchodní podmínky pro váš internetový obchod?

Zakládáte společnost nebo družstvo?

Zapisujete nové živnosti?

Provádíte změny zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov?

Bráníte se nekalým praktikám vašeho konkurenta?

Žaluje vás někdo, nebo naopak vy se potřebujete domoci svého nároku u soudu?

Naše kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou většiny typů smluvní dokumentace, případně jsme schopni Vám zkontrolovat smlouvu, kterou Vám předložila druhá smluvní strana.

Neuzavírejte na každý obchod zvláštní smlouvu, nechte si připravit obchodní podmínky. Provozujete-li internetový obchod, nechte si od našich právníků zkontrolovat, zda vaše obchodní podmínky vyhovují novému občanskému zákoníku.

Pro naše klienty provádíme komplexní servis při založení nové společnosti, a to včetně zajištění notáře, konání valné hromady, registrací vázaných, řemeslných a koncesovaných živností a vkladu do Obchodního rejstříku. Naše kancelář zajistí bezvadné provedení změn ve společenských smlouvách či zakladatelských listinách.

Pomůžeme vám s vaší obranou v případě, že váš konkurent šíří o vás nebo vašich výrobcích nepravdivé údaje, napodobuje vaše výrobky nebo logo, rozšiřuje o vašich výrobcích nepravdivé údaje či porušuje vaše obchodní tajemství.

V oblasti práva směnečného zejména vyhotovujeme jakýkoliv typu směnky, provádíme převod směnky na jinou osobu, poskytujeme služby spojené s právním poradenstvím ohledně všech problémů týkajících se směnek, provádění právních rešerší a rozborů ve všech věcech směnečných.

Naše klienty rovněž zastupujeme před soudy a rozhodčími orgány, státními orgány a veřejnými institucemi obecně.