Nabízíme právní pomoc a poradenství obětem trestné činnosti. JUDr. Jan Vavruška i JUDr. Martin Hanke jsou zapsaní v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a těmto poskytují i bezplatnou právní pomoc.

Pro tuto sekci připravujeme obsah... pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.