Duševním vlastnictvím je oprávnění nakládat s díly, vynálezy a jinými jedinečnými výsledky lidské tvořivosti. Díky své nehmotné podstatě lze za duševní vlastnictví považovat jen to, co je společností považováno za vhodné k ochraně.

Chcete poskytnout jinému licenci k vašim fotografiím, videu, databázi nebo počítačovému programu?

Nevíte si rady s tím, co znamená výhradní či nevýhradní licence?

Vytvořili jste jedinečný design výrobku a chcete ho před ostatními chránit?

Potřebujete registrovat ochrannou známku?

Nemáte peníze na patent, ale přesto potřebujete chránit váš vynález?

Hledáte právníka, který vás zastoupí před Úřadem průmyslového vlastnictví?

Naše kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou licenčních smluv k jedinečným výtvorům, ať už jde o literární dílo, jiné dílo umělecké či vědecké, výrobky či vynálezy.

Udělujete-li licenci, vždy pečlivě zvažte, v jakém rozsahu právo nakládat s vaším duševním vlastnictvím poskytujete. Poradíme vám, jak licenci nastavit tak, aby byla pro vás co nejvýhodnější a dávala vám možnost neztratit kontrolu nad vaším duševním vlastnictvím.

Právní řád vám dává mnoho možností, jak chránit vaše jedinečné výrobky a jejich vzhled. Nejsilnější ochranu však poskytuje přihlášení výrobků a jejich vzhledu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Naše kancelář vám pomůže takovou ochranu získat.

Pomůžeme vám také prověřit, zda jedinečné grafické označení vašeho výrobku, které jste vymysleli, nepoužívá už někdo jiný. V případě že ne, lze takové označení tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu přihlásit jako ochrannou známku.

Patentová ochrana nemusí být vždy jedinou možnou formou ochrany jedinečných technických řešení. Pro svůj vynález je možné si zvolit i jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu, než je ochrana patentem. Jde o užitný vzor.