Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla, stavby nebo služby, státem, obcí, krajem, jimi založenými organizacemi nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s veřejnými penězi.

Jste veřejným zadavatelem a potřebujete pomoci se zadáním veřejné zakázky?

Nevíte si rady s tím, co zveřejňovat?

Chcete se přihlásit do veřejné zakázky se svou nabídkou?

Jste příjemcem dotace a budete nakupovat zboží, služby nebo stavební práce?

Zahájil s vámi poskytovatel dotace kontrolní řízení?

Stali jste se účastníkem správního řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže?

Naše kancelář má mnohaleté zkušenosti s právní pomocí veřejným institucím při zadávání veřejných zakázek. Postup výběru dodavatele dle zákona je složitý a na jeho správném provedení závisí úspěch celých projektů, zejména jde-li o veřejné zakázky zadávané příjemci Evropských dotací.

Zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje od zadavatele dobrou znalost zadávacího postupu. Problematické často bývá dodržet zásadu zákazu diskriminace a rovného přístupu k uchazečům. Proto především při formulaci zadávacích podmínek a požadavků kvalifikace uchazečů se doporučuje vyhledat při zadávání odbornou pomoc.

Jste-li již v situaci, kdy s vámi bylo zahájeno řízení Úřadem, nebo auditem poskytovatele dotace, obraťte se na nás pro právní radu. Naši právníci mají zkušenosti jak se správními řízeními, tak s kontrolním postupem auditora a jsou schopni doporučit vám postup, který Vám může ušetřit finanční prostředky při ukládání korekcí.