Správní právo upravuje společenské vztahy, které vznikají v oblasti a při výkonu veřejné správy. Tato oblast práva tak stanovuje, kdy a v jakých mezích působí stát, kraj obec a jiné veřejnoprávní korporace při výkonu své působnosti.

Dopustili jste se přestupku nebo je vaše společnost obviněna ze správního deliktu?

Byla vám doručena pokuta za rychlou jízdu, kterou zaznamenal radar?

Budete stavět a potřebujete získat územní rozhodnutí nebo stavební povolení?

Potřebujete připravit návrh na vklad práva do katastru nemovitostí?

Odmítla vám veřejná instituce poskytnout požadované informace?

Jste obcí či krajem a potřebujete právní pomoc při výkonu samostatné působnosti?

Naše kancelář zajišťuje veškeré právní služby související se správním právem, zejména právní pomoc při jednání se správními úřady či policejními orgány. Tyto služby poskytujeme pro dospělé i pro mladistvé.

Naši právníci mají bohaté zkušenosti se stavebním právem a jsou schopni vám poskytnout kompletní servis při jednání se stavebním úřadem. Připravíme vám potřebnou žádost o stavební povolení, ohlášení stavby, žádost o změnu stavby, oznámení o záměru započít s užíváním stavby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu či záměr odstranit stavbu.

Jednáte s vaší obcí ve věci samostatné nebo přenesené působnosti, nezapomeňte, že máte ústavní právo na právní pomoc při všech jednáních s úřady. Naše kancelář vám ochotně pomůže při vyřizování vaší záležitosti.

Zajímají-li vás informace o fungování některé z veřejných institucí a potřebujete-li pomoci se správnou formulací žádosti o informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám také pomůžeme s formulací odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti případně se správní žalobou.

Našimi klienty jsou i obce a městské obvody. To nám zajišťuje i bohaté zkušenosti s řešením problémových situací, do kterých se obce dostávají, např. i ve vztahu k různým poskytovatelům podpory.