Trestní právo vymezuje trestné činy, stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit a upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.

Jste podezřelým či obviněným v trestním řízení?

Byli jste předvoláni k podání vysvětlení?

Poškodil vás pachatel spáchaným trestným činem?

Potřebujete podat oznámení o spáchaném trestném činu?

Potřebujete sepsat odvolání?

Naše kancelář zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem, zejména obhajobu a další právní pomoc jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudy. Tyto služby poskytujeme pro dospělé obviněné i pro mladistvé.

Využijte naší právní pomoc, jste-li předvoláni k podání vysvětlení. Nebudete tak sami proti zkušeným vyšetřovatelům.

Byli-li jste poškozeni trestním jednáním, máte právo se domáhat škody již v trestním řízení. Naši právníci mají bohaté zkušenosti se zastupováním obětí trestných činů v trestním řízení.

Máte-li v úmyslu podat trestní oznámení, obraťte se na některého z našich právníků. Vyhnete se tak tomu, že své oznámení nevhodně zformulujete a že následně budete sami obviněni z trestného činu křivého obvinění.

Naši právníci pro vás připraví kvalitní podání ve vaší trestní věci, a to ať už jde o odvolání, stížnost, dovolání, stížnost pro porušení zákona nebo návrh na povolení obnovy řízení.